Xopero Technology

Backup, disaster recovery, wysoka wydajność i skalowalność

Projekt 2019

Xopero Technology Sp. z o.o. realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich “Xopero - zdalnie zarządzany modułowy system tworzenia kopii zapasowych (Disaster Recovery)”.

Celem projektu jest stworzenie modułowego rozwiązania typu Disaster Recovery dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw dbających o swoją krytyczną infrastrukturę teleinformatyczną.

Efektem prac ma być mechanizm umożliwiający wznowienie lub utrzymanie procesów, polityk i procedur związanych z krytyczną infrastrukturą teleinformatyczną.

Wartość projektu: 1 067 650 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 854 119,97 PLN

Fundusze Europejskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego